Danh mục sản phẩm


Hotline

0918 045 114

Tỉ giá - ngoại tệ

Tháng Tám 27, 2014, 4:41 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 19,574.71 19,692.87 19,869.79
CAD 19,158.29 19,332.28 19,584.13
CHF 22,823.88 22,984.77 23,284.22
DKK - 3,690.75 3,806.75
EUR 27,726.71 27,810.14 28,059.98
GBP 34,693.25 34,937.81 35,251.68
HKD 2,698.22 2,717.24 2,752.64
INR - 343.81 358.18
JPY 201.04 203.07 204.89
KRW - 19.00 23.24
KWD - 73,752.63 75,313.61
MYR - 6,689.53 6,776.68
NOK - 3,381.55 3,487.83
RUB - 533.12 652.21
SAR - 5,484.35 5,829.09
SEK - 3,014.88 3,091.03
SGD 16,734.62 16,852.59 17,140.57
THB 651.08 651.08 678.30
USD 21,170.00 21,170.00 21,220.00