Danh mục sản phẩm


Hotline

0918 045 114

Tỉ giá - ngoại tệ

Tháng Mười 2, 2014, 8:20 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 18,528.63 18,640.47 18,807.86
CAD 18,882.22 19,053.70 19,301.86
CHF 21,986.18 22,141.17 22,429.54
DKK - 3,560.14 3,672.03
EUR 26,703.80 26,784.15 27,024.68
GBP 34,033.47 34,273.38 34,581.16
HKD 2,703.67 2,722.73 2,758.19
INR - 338.58 352.73
JPY 193.55 195.50 197.25
KRW - 18.21 22.28
KWD - 73,055.02 74,600.97
MYR - 6,510.06 6,594.85
NOK - 3,254.38 3,356.65
RUB - 488.35 597.43
SAR - 5,503.74 5,849.67
SEK - 2,927.64 3,001.58
SGD 16,478.06 16,594.22 16,877.73
THB 643.46 643.46 670.35
USD 21,245.00 21,245.00 21,295.00

Trang nhất » Sản phẩm » Tủ thờ

Tủ thờ